Ring på tlf.  (+45) 98 68 14 11  eller send en email til  niki@oudrup-stenleje.dk

Autoriseret-kloakmester

AUTORISERET KLOAKMESTER

Autoriseret kloakmester.

Oudrup er en autoriseret kloakmester virksomhed. så hvis du ikke ved om dine kloakforhold er funktionsdygtige eller lever op til gældende love og regler indenfor kloak og spildevand, er du meget velkommen til at kontakte vore kloakmester.

Vi foretager vi gerne en kontrol af de tekniske installationer, rør mv. og udbedre eventuelle fejl og mangler
i så fald giver vi gerne et uforpligtende tilbud på renovering eller fornyelse af anlægget.Autoriseret kloakmester

Din ejendoms spildevandsafgift afhænger af hvordan ejendommens spildevand udledes og derfor kan
det være værd at overveje om der ikke i det lange løb kan være en gevinst forbundet ved at modernisere ens spildevandsudledning eventuelt med et godkendt nedsivningsanlæg.

Oudrup Stenleje`s kloakmester står for effektive og holdbare løsninger på et hvert kloak problem. Og vi klare alle opgaver lige fra tilstoppet afløb og toilet til utætte kloakledninger der kan foretage fugtskader  i kælder og fundamenter

Kontakt vore kloakmester på 22203790

eller læs mere om kloak vedligeholdelse på følgende link http://www.vesthimmerlandkloakservice.dk

  niki@oudrup-stenleje.dk   98 68 14 11