Nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg kan bruges til at rense spildevandet så frem der ikke er ført offentlig kloak frem til din ejendom. Et nedsivningsanlæg fungerer ved at spildevandet renses mekanisk i en septiktank, der så holder de faste stoffer tilbage. Den filtrerede væske ledes derefter videre til nedsivningsområdet hvor den fordeles og renses af mikroorganismer i jorden.

Filtreringen vil selvfølgelig efterlade nogle stoffer i bundfældningstanken, så den en gang om året skal tømmes af en slamsuger.

Hvis du etablerer et nedsivningsanlæg reduceres din spildevandsafgift til laveste niveau.

Hvis du får et nedsivningsanlæg, kræver ikke meget vedligeholdelse, når det er anlagt. Bundfældingstanken skal tømmes mindst en gang om året og der udover skal du holde øje med pumpen. Den skal renses en gang årlig. Ved mangelfuld vedligeholdelse risikerer man muligvis at skulle udskifte pumpen på et tidspunkt.

For mere information

Hvis du har spørgsmål omkring nedsivningsanlæg er du velkommen til at kontakte Niki Kristensen på telefon 22203790.

eller på mail oudrup-stenleje@mail.dk

Læs eventuelt mere på følgende link http://www.kloakmester-aars.dk

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os