Rottespærre i kloak

Eksplosiv vækst i rottebestanden

Den brune rotte er den mest udbredte i Danmark og nok mest kendt som kloakrotten. Levealderen for en kloakrotte er cirka 1–2 år, og på den tid kan den nå at få op til syv kuld med 4–12 unger i hvert. Fordi den er så effektiv til at formere sig, er der sket en eksplosiv vækst i rottebestanden.

Lever i sus og dus – i din kloak

Det er særligt i de private kloaksystemer, at rotten har gode forhold. Her har den adgang til mad, vand og redeplads, og det gør kloakken til et ideelt levested.

Rotten er en dygtig klatrer og svømmer, og den skal kun bruge en åbning på 2 centimeter i diameter, før den kan passere. Evnen til at gnave sig gennem næsten alle materialer gør, at den stort set kan trænge ind hvor som helst.

Rotter kan koste dyrt

Den øgede Rottebestand betyder, at antallet af rotteskader er voldsomt stigende disse år. Mange retter først opmærksomhed mod kloakrotterne, når de har invaderet kloaksystemet, og så er det ofte for sent. Det tager nemlig ikke mange minutter for de små, lodne gnavere at forårsage skader for store penge beløb.

Forebyg med rottespærre

Rotter er guldmedaljevindere i ødelæggelser på tid og kan trænge ind stort set alle steder. Men det er faktisk muligt at holde rotterne ude af det private kloaksystem.

En rottespærre forhindrer rotterne i at trænge ind på din grund gennem kloaksystemet, og det betyder også, at de ikke har adgang til de gode ynglesteder, som findes her.

En rottespærre er med til at nedsætte tilgængeligt brugbart føde for rotterne og dermed gøre lokalområdet mindre attraktivt. Dette tvinger rotterne til at søge efter føde og vand andre steder end ved din husstand.

Den mest effektive rottebekæmpelse kræver dog en fælles indsats. Jo flere kloaksystemer rotterne bliver forment adgang til på landsplan, jo færre steder har de at yngle, og jo mere tid vil de bruge på at lede efter en ny redeplads. Resultatet bliver, at rotterne formerer sig mindre, og dermed reduceres bestanden.

Ved instalation af rottespærren opnår du:

  • at rotterne ikke har adgang til din kloak fremadrettet
  • aktiv bekæmpelse gennem forebyggelse
  • en kloak uden dyre skader forårsaget af rotter
  • forlængelse af levetiden på din kloak

Hvordan fungerer rottespærren

Rottespærren er lavet af rustfrit stål, som er et af de få materialer, rotterne ikke kan gnave sig igennem.

Spærren består af to spjæld, som blokerer for rottens adgang. Det er ikke muligt for rotten at skubbe spjældene op, og forsøger den alligevel at presse sig under, vil takkerne forhindre det. Jo mere rotten forsøger at mase sig igennem, jo større tryk vil der opstå mellem rotten og spjældets takker.

Rottespærren er lavet således, at den blokerer rottens vej ind, men ikke spildevandets vej ud. Spjældets specielle konstruktion sikrer godt flow og en yderst modstandsdygtig forebyggelse mod rotter 24 timer i døgnet.

Rottespærren placeres nemt i kloaksystemet og blokerer herved for rotternes adgang til kloakrørene under husstanden. Dermed har rotterne ingen vej ind på din grund gennem kloakken, som er deres foretrukne levested.

Montering og vedligehold udføres af din lokale kloakmester

Det er lovpligtigt at bruge en autoriseret kloakmester, hvis du skal have monteret en rottespærre. Den professionelle hjælp betyder, at du kan føle dig tryg både før, under og efter monteringen. Samtidig giver det en garanti for korrekt installation, samt at intervallet for service kan justeres efter kloakmesterens vejledning. Servicen er vigtig for løbende at have en velfungerende forebyggende løsning.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os