Tømning af septiktank

Ring Direkte til vore slamsuger på telefon 22232464

Oudrup Stenleje udfører tømning af septiktank i Hobro, Viborg, Skals, Møldrup, Klejtrup, Uldbjerg, Himmerland, Aalestrup, Farsø, Mariagerfjord, Rebild, Arden, Nørhald, Tjele, Løgstør, Ranum, Rønbjerg, Aars, Hornum, Vester Hornum, Aggersund, Fjerritslev, Aalborg, Brovst, Hvalpsund, Ærtebølle, Trend, Lendrup og Nibe.

Hvor ofte bør Septitanken tømmes?

Det har været en udbredt opfattelse, at septiktanke aldrig skal tømmes. Sandheden er, at en septiktank i løbet af et år fyldes med slam og bakterier og derfor skal tømmes for at kunne fungere effektivt. Jo større slamlaget bliver i bunden af septiktanken, desto højere er risikoen for, at slammet løber ud med det tynde spildevand og dermed forurener vandmiljøet og grundvandet. Regelmæssig tømning sikrer derimod, at septiktanken altid fungerer korrekt, og at dit nedsivningsanlæg ikke stopper til.

Det slam, som tilbageholdes i septiktanken, bundfældes og begynder derefter at rådne eller gære. Akkurat som det er tilfældet i en kompostbunke, så fylder slammet med tiden mindre. Lige så vel som der altid vil være noget tilbage i en kompostbunke, så kan slammet heller ikke rådne helt væk af sig selv. Derfor skal en septiktank tømmes hvert år, så der er plads til at tilbageholde det nye slam, som løbende kommer til.

Hvad er konsekvensen, når septiktanken ikke tømmes?

Hvis septiktanken er fyldt, kan den ikke tilbageholde det nytilkomne slam. Det medfører enten, at rester af slam, papir og lignende løber ud i vandløbet og forurener dyre- og plantelivet. Eller også stopper nedsivningsanlægget til og skal måske efterfølgende renses – ja i værste fald renoveres Derfor er en tømning i sig selv forebyggende.

En septiktank kaldes også en bundfældningstank – eller en trixtank. Dens funktion er at tilbageholde slam, papir, fedt og andre affaldsstoffer fra det spildevand, som udledes.

Hvor ender slammet efter tanken er tømt?

Vi sørger for, at suge indholdet af din septiktank op i slamsugerens tank. Derefter transporterer vi dit slam til renseanlæget, hvor det sammen med det øvrige spildvand og slam viderebehandles til brug i industrien. På denne måde bidrager du også til en miljørigtig produktion.

Tidspunkt for tømning og adgang

I praksis spiller det nøjagtige tidspunkt for tømning af septiktanken ingen rolle, idet du ikke behøver at være hjemme. Vi er vant til at tage størt muligt hensyn når vi udføre arbejdet. Ved bestilling er det dog vigtigt, at du oplyser nøje om mulige adgangsveje og anviser vej sådan, at vi kan finde og aftage dækslet til septiktanken uden at beskadige beplantning mv. og for at vi ikke kører forgæves. Hvis du er i tvivl om, hvor septiktanken befinder sig på din ejendom, finder vi også en løsning på det.

Spuling

Spuling af indløb og tømning af sive- og køkkenbrønde kan udføres efter aftale.

Faste aftaler

Vi tilbyder aftaler om tømningsordninger også hvis du har behov for mere end en fast årlig tømning.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os