Nedrivning og nedbrydning

Oudrup Stenleje udfører alle former for total nedrivning og nedbrydning af indvendige nedrivnings- og rydnings opgaver i hele danmark,Vores kærneområde inden for Nedrivning og Nedbrydning, er det område vi kalder for Nordjylland, her dækker vi Hobro, Viborg, Strandby, Skals, Møldrup, Klejtrup, Uldbjerg, Nørager, Vegger, Østrup Himmerland, Aalestrup, Farsø, Mariagerfjord, Rebild, Arden, Nørhald, Tjele, Løgstør, Gatten, Overlade, Vilsted, Vindblæs, Ranum, Rønbjerg, Aars, Hornum, Vester Hornum, Aggersund, Fjerritslev, Aalborg, Brovst, Hvalpsund, Ærtebølle, Trend, Frejlev, Sønderholm, Nørreholm, Bejstrup, Kettrup, Gøttrup, Klim, Svinkløv, Slettestrand, Hjortdal, Kollerup, Attrup, Haverslev, Lendrup og Nibe.

Total nedrivning og nedbrydning

Oudrup Stenleje udfører totalnedrivninger som selektiv nedrivning. Ved selektiv nedrivning forstås, at materialer og affald udtages og sorteres i materiale fraktioner. Dette sker på byggepladsen inden bortskaffelse med henblik på størst mulig grad af genanvendelse.

Først udtages farlige stoffer såsom asbest, PCB og kemikalier, herefter klargøres bygning til maskinel nedrivning ved udtagning af materialer til direkte genanvendelse, inventar og effekter.

Bygninger og konstruktioner nedtages i størst muligt omfang af maskiner monteret med klippe-, knuse- og sorteringsværktøjer.

Alt affald bortkøres til egen sortering og kommunale godkendte modtagestationer af godkendte transportører. Deponi og transport dokumenteres jf. vort kvalitetssystem.

Indvendig nedrivning

Indvendig nedrivning udføres som selektiv nedrivning. Ved selektiv nedrivning forstås at materialer og affald udtages og sorteres i materialefraktioner. Dette sker på byggepladsen inden bortskaffelse med henblik på størst mulig grad af genanvendelse.

Først udtages farlige stoffer såsom asbest, PCB og kemikalier. Herefter udtages materialer til direkte genanvendelse, inventar og effekter.

Herefter nedtages lofter, vægge, etageadskillelser mv. Af hensyn til arbejdsmiljø benyttes i størst muligt omfang minimaskiner monteret med klippe-, knuse- og sorteringsværktøjer.

Alt affald bortkøres til kommunale godkendte modtagestationer af godkendte transportører. Deponi og transport dokumenteres jf. vort kvalitetssystem.

Specialnedrivning

Oudrup Stenleje udfører specielle nedrivningsopgaver under komplicerede forhold. For eksempel kunne dette være, at man ønsker at bevare dele af bygningskonstruktionen, bevaringsværdige ejendomme eller opgaver, hvor mindre dele af konstruktionen skal registreres. Vi står klar med den nødvendige ekspertise der skal til for at blive din ideelle samarbejdspartner.

Håndtering af affald

Afhængig af hvilken type nedrivning der er foretaget, vil der altid være byggeaffald. Dette kan Oudrup Stenleje håndtere. Vi sikre at alt byggeaffald bliver håndteret korrekt. Dette indebærer eksempelvis sortering, bortskaffelse eller anvendelse som genbrugs materiale på en af vores genbrugspladser. Denne proces foregår altid med omtanke for miljøet.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os